Domov :: Kontakt :: O nas

Aktualno
Glasbeno založništvo - HELIDON
Forum
Prijava v spletno trgovino

Novi uporabniki:

Registracija
Pozabil sem geslo
Novice
Kontakt

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5
SI - 2000 Maribor

T: 02 / 23 48 102
F: 02 / 23 48 135

E:

Natisni

Blanka Erhartič; Tanja Jelenko

KNJIŽEVNOST SKOZI ČAS 2

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 2: od romantike do realizma avtoric Blanke Erhartič in Tanje Jelenko, ki obravnava književnost po literarnozgodovinskih sklopih v 4-letnem strokovnem izobraževanju, je razdeljen na dva temeljna sklopa: romantika v Evropi in na Slovenskem ter realizem v Evropi in na Slovenskem. V obravnavanih besedilih so zajete vse tri temeljne vrste oziroma zvrsti: epika, lirika in dramatika; delo se drži predpisanega učnega načrta, vendar pa posamezne literarnozgodovinske in literarnoteoretične vsebine še nadgrajuje.

iz recenzije Marjane Jus prof.

Učbenik "Književnost skozi čas 2" omogoča dijakom, da ob učiteljevi pomoči (in vodenju) dosegajo primarni cilj doživljanja s pomočjo različnih aktivnosti oz. didaktičnih pristopov, kot so bili zastavljeni.že v prvem delu tega učbenika:

- z učiteljevim izraznim branje, s poslušanjem besedil na CD-ju, spremljanjem literarnega besedila na DVD-ju (ki je priložen učbeniku) in z lastnim branjem učenec spoznava različne interpretacije, ki mu pomagajo oblikovati nazorne mentalne predstave o slišanem/prebranem, pri čemer si lahko tudi manj kompetentni (slabši) bralci ustavarijo jasno in nazorno predstavo o vsebini literarnega dela;

-mentalne predstave o prebranem spodbujajo tudi številne medpredmetne povezave - s psihologiho (v primerih, ko želita avtorici še posebej izpostaviti čustveno ozadje npr. v pesmih; opozoriti na motive posameznih književnih oseb ipd.I in z drugimi umetnostnimi predmeti - glasbo, likovno umetnostjo. S tem avtorici dosežeta poglabljanje doživljanja ob literarnem delu, hkrati pa dovoljujeta dijaku, da to doživljanje izrazi na njemu najbližji način - glasbeni, likovni, plesni,... S tako obravnavo dijakom priznavata avtentičnost njihovega doživljanja in razvijata občutek kompetentnosti za delo z beseili. To pa je tisto, kar lahko predstavlja dobro izhodišče za prehod k spoznavni/kognitivni ravni, tj. k razumevanju in vrednotenju (primerjanju, razvrščanju) literarnih besedil.

iz recenzije red. prof. dr. Sonja Pečjak

 

 

 

 

 

 

 

 


Cena z DDV: 22,50 €

Klubska cena: 22,50 €

Dodaj Dodaj v košarico

ISBN-13: 9789612303938