Druga določila

Kupcu pripadajo pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. 
Navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Založbo Obzorja d.d.

V primeru nezmožnosti sporazumne rešitve spora,  je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru. 

To Top