Pravila in pogoji

Kupec potrjuje, da je seznanjen s PravilI in pogoji nakupovanja v spletni Knjigarni Založbe Obzorja d.d. Maribor (v nadaljevanju Pravila) in se z njimi v celoti strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato je potrebno, da jih kupci pred nakupom vedno preberejo.

Naročilo zavezuje Založbo Obzorja d.d.  kot  kupca in ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe ter se kupcu na podlagi pisne zahteve na narocila@zalozba-obzorja.si omogoči vpogled v dokumentacijo na sedežu založbe Partizanska cesta 5 v Mariboru.

Založba Obzorja d.d.  v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

Celotne pogoje poslovanja si lahko snamete tukaj.

To Top