Varovanje osebnih podatkov

Kupec oziroma registrirani uporabnik spletne strani Založbe Obzorja d.d.  dovoljuje, da ta vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo naročila. Založba Obzorja se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnala v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

To Top